Kontakt


Współpraca
Jeśli chcesz dołączyć do grona autorów Alternativepop.pl, pisz na adres: kontakt@alternativepop.pl  Zastrzegam sobie prawo edycji tekstów, redagowania i ich skracania, korekty tytułów i śródtytułów. Więcej o stronie tutaj: https://alternativepop.pl/o-stronie 
Recenzje
Jeśli chcesz przysłać materiał do recenzji pisz na adres:

Andrzej Korasiewicz 

skrytka pocztowa nr 6 

91-359 Łódź 87

mail: kontakt@alternativepop.pl

Image